Arkitekt med inriktning på tidiga skeden, idé, koncept- och fastighetsutveckling, gärna i projekt med ambitioner om nytt lärande och höga kvaliteter. 

Processtöd hos / mellan fastighetsbolag, kommun och konsulter. Visionen är kunskapsutveckling, samarbete, ambitiösa och samtidigt kostnadseffektiva lösningar. Engagemangen är främst i tidig idéfas och/eller fram till detaljplan.

Atelier 01 arkitektur är engagerad i uppdrag som diskuterar framtidens arkitektur.

Complexity is only solved in conver-
sation 

Architect and urban designer specialised in early idea, concept and property development phases, in projects with ambitions forlearning and high quality.

Process management for / between real estate companies, municipality, and architectural and other consultants. Also work relating to discussion on the future of architecture.