Arkitekt med inriktning på tidiga skeden, idé, koncept- och fastighetsutveckling, gärna i projekt med ambitioner om nytt lärande och höga kvaliteter. 

Processtöd hos / mellan fastighetsbolag, kommun och konsulter. Visionen är kunskapsutveckling, samarbete, ambitiösa och samtidigt kostnadseffektiva lösningar. Engagemangen är främst i tidig idéfas och/eller fram till detaljplan.

Atelier 01 arkitektur är engagerad i uppdrag som diskuterar framtidens arkitektur.

Gunilla Kronvall, owner 

Complexity is only solved in conversation 

Architect and urban designer specialised in early idea, concept and property development phases, in projects with ambitions forlearning and high quality.
Process management for / between real estate companies, municipality, and architectural and other consultants. Also work relating to discussion on the future of architecture.