Arkitekt med inriktning på tidiga skeden, idé, koncept- och fastighetsutveckling, gärna i projekt med ambitioner om nytt lärande och höga kvaliteter. 

Processtöd hos / mellan fastighetsbolag, kommun och konsulter. Visionen är kunskapsutveckling, samarbete, ambitiösa och samtidigt kostnadseffektiva lösningar. Engagemangen är främst i tidig idéfas och/eller fram till detaljplan.

Atelier 01 arkitektur är engagerad i uppdrag som diskuterar framtidens arkitektur, bland annat som curator för utställningar, genom undervisning, som medverkande i forskningsprojekt, och i ledning för kulturinstitutioner.

Architect and urban designer specialised in early idea, concept and property development phases, in projects with ambitions for acquiring new knowledge and for high quality results.

Process management for / between real estate companies, municipality, and architectural and other consultants. Also work relating to discussing the future of architecture, through exhibitions, cultural institution management and research collaboriations.