Complexity is only solved in conversation 

Arkitekt med inriktning på tidiga skeden, idé, koncept- och fastighetsutveckling, gärna i projekt med ambitioner om nytt lärande och höga kvaliteter. 

Processtöd hos / mellan fastighetsbolag, kommun och konsulter. Visionen är kunskapsutveckling, kreativt samarbete, ambitiösa och samtidigt kostnadseffektiva lösningar.  

I den tidiga idéfasen av ett projekt sätts inriktning, ambition och organisation för utvecklingen av en fastighet eller ett område. Flera aktörer är ofta involverade och det är av vikt för projektets framgång att de har gemensam målbild och drar åt samma håll. 

Atelier 01 arkitektur erbjuder rollen som stöd i samarbetet mellan fastighetsutvecklare, kommun och konsulter för en gemensam målbild och process, för kvalitativ arkitektur, stadsbyggnad och fastighetsutveckling, samt för en god framdrift i projektet i tidig idéfas och/eller fram till detaljplan.

Jag är ibland engagerad av kommun, ibland av fastighetsutvecklare, och ibland av båda i gemensamt uppdrag.

Gunilla Kronvall, owner 

Architect and urban designer specialised in early idea, concept and property development phases, in projects with ambitions forlearning and high quality. Process management for / between real estate companies, municipality, and architectural and other consultants.