More selected projects

Agora 
Treårigt EU-finansierat projekt i samarbete mellan städer och universitet i Malmö/Lund, Utrecht, Barcelona och London. Utvecklade i dialog metoder och designredskap för att utvärdera och utveckla stråk och rörelsemönster utifrån en serie tema såsom offentligt tillgängliga rum, kommunikation med mera. Genom design i bred bemärkelse förnyas stadsmiljöer och brukare längs stråket ges möjlighet till delaktighet i processen. 


Three year EU project, a collaboration between cities and universities Malmö/Lund, Utrecht, Barcelona and London. Methods and design tools for evaluating and developing urban "stråk" och movement patterns. Design tools for urban renewal. Local actors were encouraged to get involved in the process and discussion.