More selected projects

Student housing, Lund university
2014

Inventering av Campus Lund för att identifiera platser för förtätning med studentbostäder och hur dessa kan bidra till att utveckla en än mer attraktiv helhetsmiljö. Prioriteringar av etapper och genomförande tillsammans med externa samarbetsparter. Samarbete och dialog med Lunds kommun och Lunds universitet. Uppdragsgivare Akademiska Hus. 
 

Illustration; White architects