Gunilla Kronvall
Arkitekt RIBA II SAR/MSA

Arkitekt med helikopterperspektiv och bred erfarenhet inom arkitektur, stadsbyggnad och fastighetsutveckling, främst i tidiga skeden och i utvecklingen av områden och fastigheter, samt som stöd i samverkan och idéarbeten. 

Moderator och föreläsare, styrelsearbete.

Uppdrag kring arkitektur och stadsbyggnad, som stöd i gränssnittet kommun-fastighetsutvecklare för att i nära samarbete med kund driva visions-arbete, parallella arkitektuppdrag och arkitekttävlingar samt för att ta fram gestaltningsprogram och/eller detaljplan för ett område/fastighet. Utredningar, workshop och dialog, idé- och konceptutveckling. 

Läs mer