Gunilla Kronvall
Arkitekt RIBA II SAR/MSA

Arkitekt med bred erfarenhet inom arkitektur, stadsbyggnad och fastighetsutveckling, främst i tidiga skeden och i utvecklingen av ett område eller en fastighet.

Moderator och föreläsare.

Uppdrag inom bland annat urban design, projektledning till färdig detaljplan, som stöd i gränssnittet kommun-fastighetsutvecklare, för att driva parallella arkitektuppdrag och arkitekttävlingar samt för att ta fram visions- eller gestaltningsprogram för ett område/plats. Utredningar, workshop och dialog, idé- och konceptutveckling.

Läs mer