Gunilla Kronvall
Arkitekt RIBA II SAR/MSA

Arkitekt med bred erfarenhet inom stadsbyggnad och fastighetsutveckling, främst i tidiga skeden när ett stadsområde eller en fastighet ska utvecklas.

Har uppdrag inom bland annat urban design, projektledning till färdig detaljplan, stöd i gränssnittet kommun-fastighetsutvecklare, driva parallella arkitektuppdrag och arkitekttävlingar, ta fram visions- eller gestaltningsprogram för ett område/plats, utredningar, samt dialog, idé- och konceptutveckling.
Moderator och föreläsare.

Läs mer