Gunilla Kronvall
Arkitekt RIBA II SAR/MSA

Processtöd i tidiga skeden när ett stadsområde eller en fastighet ska utvecklas.
Urban design, projektledning detaljplan, processtöd vid parallella arkitektuppdrag eller arkitekttävlingar, visions- eller gestaltningsprogram, idé- och konceptutveckling.
Moderator och föreläsare.

Läs mer