Idé- och fastighetsutveckling

Arkitekt Gunilla Kronvall, med inriktning på processtöd mellan kommuner och fastighetsägare; tidiga skeden såsom arrangör av tävlingar och parallella arkitektuppdrag, visionsdokument och gestaltningsprogram, samt idé-, koncept- och fastighetsutveckling. 

Läs mer

Sveriges Arkitekter på Form/Design Center

Från 2019 arbetar Gunilla Kronvall halvtid som verksamhetsledare för Sveriges Arkitekter på Form/Design Center. Satsningen innebär aktiviteter, nätverk och events för att stärka arkitektur och arkitekter i södra Sverige.

Läs mer

Verksamheten inom Atelier 01 arkitektur fortgår parallellt med denna satsning.