Arkitekt med inriktning på tidiga skeden, idé, koncept- och fastighetsutveckling

Arkitektkontor med inriktning på tidiga skeden, idé, koncept- och fastighetsutveckling, gärna i projekt med ambitioner om nytt lärande och höga kvaliteter. 

Processtöd hos / mellan fastighetsbolag, kommun och konsulter. Visionen är kunskapsutveckling, samarbete, ambitiösa och samtidigt kostnadseffektiva lösningar. Engagemangen är främst i tidig idéfas och/eller fram till detaljplan.

Atelier 01 arkitektur är engagerat i uppdrag som diskuterar framtidens arkitektur, bland annat som curator för utställningar, genom undervisning, som medverkande i forskningsprojekt, och i ledning för kulturinstitutioner.