Arkitekt Gunilla Kronvall, med inriktning på processtöd i gränssnittet mellan kommuner, konsulter och fastighetsutvecklare. 

Engageras ofta för tidiga skeden när ett stadsområde eller en fastighet ska utvecklas; arrangör av parallella arkitektuppdrag eller tävlingar, för att ta fram vision eller gestaltningsprogram, samt för idé- och konceptprocesser.

Målet är samarbeten där alla parter är nöjda med både process och resultat, samt en bra framdrift i arbetet.

Läs mer

Sveriges Arkitekter på Form/Design Center

Från 2019 arbetar Gunilla Kronvall halvtid som verksamhetsledare för Sveriges Arkitekter på Form/Design Center. Satsningen innebär aktiviteter, nätverk och events för att stärka arkitektur och arkitekter i södra Sverige.

Läs mer

Verksamheten inom Atelier 01 arkitektur fortgår parallellt med denna satsning.