Atelier 01 arkitektur

Atelier 01 arkitektur har uppdrag främst som processtöd hos / mellan fastighetsutvecklare, kommun och konsulter. Det kan handla om att driva tävling, hålla workshops, arrangera parallella arkitektuppdrag eller projektleda en detaljplaneprocess.

Visionen är kunskapsutveckling, samarbete, ambitiösa och samtidigt kostnadseffektiva lösningar. Engagemangen är främst i tidig idéfas och/eller fram till detaljplan.

Atelier 01 arkitektur är även engagerat i uppdrag som diskuterar framtidens arkitektur, bland annat som curator för utställningar, genom undervisning, som medverkande i forskningsprojekt, och i förtroendeuppdrag inom kulturvärlden.