Atelier 01 arkitektur har genom mig, arkitekt Gunilla Kronvall, uppdrag främst som processtöd hos / mellan fastighetsutvecklare, kommun och konsulter i tidiga skeden.

Jag har erfarenhet från olika roller inom fastighetsbranschen;
– chef för fastighetsutveckling i det privata näringslivet
– chef för arkitektkontor
– ansvarig för större komplexa stadsbyggnadsprojekt
– universitetslärare, moderator och föreläsare 
Från dessa olika positioner inom samhällsbyggnadsbranschen har jag tydligt sett behovet av den samordnande roll som jag nu engageras för, av kommuner och fastighetsföretag.

 

Ambitionen är alltid kunskapsutveckling, produktivt och positivt samarbete samt attraktiva och samtidigt kostnadseffektiva resultat. Ambitionen är även att balansera vision med och praktiska genomförandefrågor. Engagemangen är främst i tidig idéfas och/eller fram till detaljplan.

 


Jag är därutöver engagerad i samtal och omvärldsbevakning inom ämnesområdet arkitektur och stadsutveckling, bland annat som curator för utställningar, genom undervisning på olika universitet, i forskningsprojekt, och i förtroendeuppdrag inom samhällsbyggnadsbranschen. Jag är även en erfaren och engagerad moderator och föreläsare.

 

I en bransch med många specialister är jag generalist, och med integritet inlyssnande och stödjande till samtliga parter i ett projekt/utvecklingsarbete.