Atelier 01 arkitektur har genom arkitekt Gunilla Kronvall
ofta uppdrag som processledare hos / mellan fastighetsutvecklare, kommun och arkitekter - i tidiga skeden. 

Ambitionen är alltid kunskapsutveckling, produktivt och positivt samarbete samt attraktiva och samtidigt kostnadseffektiva resultat. Ambitionen är vidare att balansera vision med ekonomi och genomförande. I fastighetsutveckling/arkitektur är engagemangen främst i tidig idéfas och/eller fram till detaljplan. 

Gunilla är engagerad i samtal och omvärldsbevakning inom ämnesområdet arkitektur och stadsutveckling, bland annat som curator för utställningar, genom undervisning på svenska och internationella universitet, i forskningsprojekt, och i förtroendeuppdrag inom samhällsbyggnadsbranschen. Gunilla är en erfaren och engagerad moderator och föreläsare.

I en bransch med många specialister är Gunilla generalist, har bredd, integritet och arbetar för samtliga parter i ett projekt/utvecklingsarbete. 

CV G Kronvall

 

 

 

 

 

 

 

Med bredd inom samhällsbyggnadsbranschen engageras Gunilla sedan 2016 genom Atelier 01 arkitektur i gränssnitt mellan kommuner, fastighetsföretag, kultursektorn och akademi.

Tidigare erfarenhet i korthet;

  • ansvarig för större komplexa stadsbyggnadsprojekt, kommun
  • chef för fastighetsutveckling i det privata näringslivet
  • curator för utställningar
  • chef för arkitektkontor
  • universitetslärare, moderator och föreläsare