Atelier 01 arkitektur har genom arkitekt Gunilla Kronvall uppdrag främst som processtöd hos / mellan fastighetsutvecklare, kommun och konsulter. Gunilla har erfarenhet från olika roller inom fastighetsbranschen; hon har varit chef för arkitektkontor, har varit ansvarig för stora komplexa stadsbyggnadsprojekt på kommun, samt har haft chefsposition inom fastighetsutveckling och i det privata näringslivet. Från dessa olika positioner har hon sett behovet av den samordnande roll som hon nu engageras för, av kommuner och fastighetsföretag. 

Ambitionen är alltid kunskapsutveckling, produktivt och positivt samarbete samt attraktiva och samtidigt kostnadseffektiva resultat. Ambitionen är även att balansera vision- och praktiska genomförandefrågor. Engagemangen är främst i tidig idéfas och/eller fram till detaljplan.


Gunilla Kronvall är därutöver engagerad i uppdrag som diskuterar framtidens arkitektur och städer, bland annat som curator för utställningar, genom undervisning på olika universitet, i forskningsprojekt, och i förtroendeuppdrag inom samhällsbyggnadsbranschen. Gunilla är även en erfaren moderator och föreläsare.