Atelier 01 arkitektur har genom arkitekt Gunilla Kronvall uppdrag främst som processtöd hos / mellan fastighetsutvecklare, kommun och konsulter i tidiga skeden.

Erfarenhet från olika roller inom fastighetsbranschen;

  • chef för fastighetsutveckling i det privata näringslivet
  •  chef för arkitektkontor
  • ansvarig för större komplexa stadsbyggnadsprojekt
  • universitetslärare, moderator och föreläsare
    Från dessa olika positioner inom samhällsbyggnadsbranschen har det blivit tydligt att det ofta finns ett behov av en samordnande roll i gränssnittet mellan olika aktörer som Gunilla nu engageras för, av kommuner och fastighetsföretag.

 

Ambitionen är alltid kunskapsutveckling, produktivt och positivt samarbete samt attraktiva och samtidigt kostnadseffektiva resultat. Ambitionen är vidare att balansera vision med ekonomi och genomförande. Engagemangen är främst i tidig idéfas och/eller fram till detaljplan.

 


Gunilla är därutöver engagerad i samtal och omvärldsbevakning inom ämnesområdet arkitektur och stadsutveckling, bland annat som curator för utställningar, genom undervisning på svenska och internationella universitet, i forskningsprojekt, och i förtroendeuppdrag inom samhällsbyggnadsbranschen. Gunilla är en erfaren och engagerad moderator och föreläsare.

 

I en bransch med många specialister är Gunilla generalist, har bredd, integritet och arbetar för samtliga parter i ett projekt/utvecklingsarbete. 

PDF länk

PROFIL
Utvecklare i tidiga skeden inom arkitektur, fastighetsutveckling och stadsbyggnad. Driven av att i dialog och samverkan arbeta för god, långsiktig arkitektur och fastighetsutveckling.

2016–
Atelier 01 arkitektur, VD/ägare

2017–2021
Verksamhetsledare (deltid)  
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center

2012-2016
Chef Fastighetsutveckling
Akademiska Hus

2010-2013
Kontorschef
sandellsandberg Malmö

2009-
Fellow, Urban Design Forum
New York

2008-2011
Studio master
Sustainable Urban Dynamics (SUDes) internationell master, Lund university

2002-2010
Arkitekt och urban designer, projektledare
Malmö Stad / City of Malmö

2000-
Undervisning på Lunds universitet samt internationellt

1997-1998
Arkitekt
TR Hamzah & Yeang, Kuala Lumpur

STYRELSEENGAGEMANG
2022-
Styrelseledamot
Kragh & Berglund 

2015-2021
Vice ordförande
Form/Design Center, Malmö

2013-2019
Styrelseordförande
Sveriges Arkitekter Skåne

2012-2018
Styrelseledamot
Lunds universitet LTH

2011-2012
Ledamot
Sustainable Business Hub, Malmö

2006-2009
Styrelseledamot
Union of Baltic Cities, Commission on Urban Planning

UTBILDNING
1998-2000
Master Sustainability in Architecture
University of East London

1998-2000
Diploma Architecture
RIBA II
University of East London

1994-1997
Bachelor of Architecture
RIBA I
University of East London

1992-1993
RMI Berghs School of Communication. Stockholm