Atelier 01 arkitektur

Atelier 01 arkitektur har uppdrag främst som processtöd hos / mellan fastighetsutvecklare, kommun och konsulter. Det kan handla om att driva tävling, hålla workshops, arrangera parallella arkitektuppdrag eller projektleda en detaljplaneprocess.

Visionen är kunskapsutveckling, samarbete, ambitiösa och samtidigt kostnadseffektiva lösningar. Engagemangen är främst i tidig idéfas och/eller fram till detaljplan.

Atelier 01 arkitektur är även engagerat i uppdrag som diskuterar framtidens arkitektur, bland annat som curator för utställningar, genom undervisning, som medverkande i forskningsprojekt, och i förtroendeuppdrag inom kulturvärlden.

 

 

Komplexitet och kvalitet hanteras bäst genom dialog, där både idé- och genomförandefrågor får samverka.
Varje projekt drivs utifrån sin unika situation, utifrån sina förutsättningar och ambitioner.

 

 

Just nu läser jag...

en essä av Richard Sennett, The Powers of the Eye, från 1994. Sennett är urbansociolog och har skrivit flera böcker om det sociala livet i städer.

1994 Sennett Powers of the Eye