Portfolio

Tävling, ny bro Ängelholm. Beställarstöd.

SA på F/DC. Skapa en plattform för arkitektur i södra Sverige. Verksamhetsledare.

Kongresscenter Lund. Samordning parallellt arkitektuppdrag/fastighetsutveckling idéfas.

DESIRE, utställning om framtidens arkitektur. Curator.

Aringsås. Gestaltningsprogram. Stöd i fastighetsutveckling och genomförande.

Varvshallarna, Malmö. Urban design och gestaltningsprogram.

Alnarp campus development. Fastighetsutveckling

Arkitekturdagarna. Initiativtagare och arrangör/projektledning

Mini Torg, Malmö. Idé och design.

Master, Sustainable Urban Design. Ansvarig lärare internationell studio, design + teori.

Lund C. Processtöd, tidigt skede och parallellt arkitektuppdrag.

Norra Sorgenfri. Projektledning

Utställningen Define/Refine – innovativ och regionalt förankrad arkitektur. Curator.

Norra Bunkeflostrand, Malmö. Samordning fastighetsutveckling/stadsbyggnad tidigt skede.

Idétävling IMAGINE Open Skåne 2030. Initiativtagare och arrangör/projektledare.

Elinelunds gård 3, Malmö. Samordna parallellt arkitektuppdrag/fastighetsutveckling

Södra Nyhamnen, Malmö. Beställarstöd och projektledning detaljplan.

Opportunity Space festival. Temporär arkitektur och internationell tävling. Jury.

Global Village, Lund. Fastighetsutveckling, innovativt kontorshus/mötesplats.

Housing Campus Lund. Fastighetsutveckling och stadsbyggnad, förtätning.

Vision Norra Sorgenfri, Malmö. Initiativ, utveckling, dialog och kommunikation.

Kv Spårvägen, Malmö. Fastighetsutveckling och urban design

Mellan Människor & Rum. Utställning om boende, mötesplatser och trygghet i staden. Co-curator.

Stadshallen Lund. Tävlingsprogram och beställarstöd

Hybrid Arkitektur. Forskningsprojekt om urban mixicitet och social inklusion.

Eco City, Shandong. Projektledning och urban design

EC IV, Lund. Fastighetsutveckling, förslag ny universitetsbyggnad.

Hiriko. Idéprojekt

Ideontorget, Lund. Fastighetsutveckling

Möten i Staden / Urban encounters. Idé och projektledning.

Stadsliv i fasad, Malmö. Idéutveckling

Vision workshop, Malmö. Projektledning

Bussgaraget, Malmö. Fastighetsutveckling och idéutveckling

Universitetsplatån, Lund. Fastighetsutveckling

LTH utvecklingsplan, Lund. Fastighetsutveckling

Union of Baltic Cities. Styrelseledamot + konferensarrangör

Sportcity, Malmö. Projektledning arkitektur

Agora. Forskningsprojekt