Kontakt

Atelier 01 arkitektur
Tessins väg 1C
217 58 Malmö
contact@atelier01.se

Atelier 01 arkitektur startades 2016 av Gunilla Kronvall efter 15 års erfarenhet inom arkitektur, stadsbyggnad, undervisning och fastighetsutveckling främst i Sverige men även i bland annat Kina, USA, Malaysia och England.

Gunilla Kronvall
Arkitekt RIBA II SAR/MSA
+46 (0)766-47 77 00
gunilla.kronvall@atelier01.se

SAMARBETEN I URVAL
Akademiska Hus, Alvesta kommun, Andreason&Leibel, Arkitektur, Arkitema, Bejiing University, Boverket, Dorte Mandrup, East London University, Engaholm, Form/Design Center, Fudan University, Jernhusen, Jonson Fain Architects, London School of Economics, Lunds kommun, Lunds universitet, MAD architects, Malmö Universitet, Magnolia Bostad, Malmö stad, PLAN, Regionfastigheter, Region Skåne, sandellsandberg, SLU Landskapsarkitektur, Sustainable Business Hub, Sveriges Arkitekter, Tongji University, TR Hamzah & Young, Turenscape, Union of Baltic Cities, University of Texas at Arlington, Urban Design Forum, Varvsstaden, Venice Biennale, ÅF