More selected projects

Aringsås
2017-

Uppdragsgivare: Engaholms Skogar 

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image

Engaholms vision: I Aringsås skapar vi en naturnära, attraktiv boendemiljö byggd med småländskt hantverk, lokala resurser och förnybara material. Vi skapar hållbara bostäder för framtiden med livskvalitet för boende och besökare. Bebyggelsen placeras varsamt ner i naturen och Aringsås fortsätter att vara ett område för rekreation och uteliv.  

Projektledning och arkitekturråd i utvecklingen av ett 600 ha stort skogsområde inom gården Engaholm, mellan Alvesta och Växjö. Här planeras för framtida bostäder, service, arbetsplatser och rekreation. Utvecklingen ska ske med stor respekt för naturvärden i området. Husen placeras i skogsmiljö och de rekreativa kvaliteterna bevaras och utvecklas. 

Projektet är i ett tidigt skede. Med utgångspunkt i vision samt gestaltningsprogram för området kommer planprogram och kommande detaljplaner tas fram mot ett etappvis genomförande. Den första detaljplanen inom området är antagen. Byggföretag i team med arkitekter bjuds in för att genomföra bebyggelse i denna första etapp. 

Se seminarium Framtidens boende är i byn från Almedalen 2021, där Aringsås presenteras som ett exempel på utveckling utanför tätorterna i Kronobergs län.