More selected projects

Aringsås
2017-

Uppdragsgivare: Engaholms Skogar 

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image

Projektledning för ett nästan 600 ha stort skogsområde inom gården Engaholm som ligger mellan Alvesta och Växjö. Här planeras för framtida bostäder, service, arbetsplatser och rekreation. Utvecklingen ska ske med stor respekt för naturvärden i området. 

Projektet är i ett tidigt skede. Med utgångspunkt i en vision för området kommer planprogram, gestaltningsprogram, detaljplaner tas fram mot ett etappvis genomförande. .

Engaholms vision: I Aringsås skapar vi en naturnära, attraktiv boendemiljö byggd med småländskt hantverk, lokala resurser och förnybara material. Vi skapar hållbara bostäder för framtiden med livskvalitet för boende och besökare. Bebyggelsen placeras varsamt ner i naturen och Aringsås fortsätter att vara ett område för rekreation och uteliv.