More selected projects

Kv Spårvägen
2008–2010

Projektledning och urban design som underlag till detaljplan för bostäder och verksamheter inom området Norra Sorgenfri i Malmö. Stadsbyggnad i tät kvarterstad med gatunät som uppmuntrar fotgängare, och med små platser och torg av olika karaktär. Byggnadsvolymer är utformade och inplacerade för att skapa ett bra mikroklimat inom området. En särskild studie på mikroklimat gjordes i samarbete med Lunds tekniska högskola LTH Institutionen för Arkitektur och Byggd miljö, och med R/E/D Research + Design, England.