More selected projects

Sustainable Urban Dynamics Design studio, Lunds universitet
Studio master för en internationell masterstudio inom Sustainable Urban Design (SUDes) på Lunds universitet LTH. Studion diskuterade migration och urbanisering och olika strategier för att skapa hållbar och attraktiv urban design i svensk och internationell kontext. Nära samarbete med London School of Economics, Peking university, Berkeley (UC), med flera internationella lärosäten.