More selected projects

Tävling, ny bro över Rönne å

Beställarstöd till Ängelholms kommun i planering, genomförande och bedömning av en öppen projekttävling för en ny bro över Rönne å. Uppdraget inkluderade att i nära samarbete med kommunens stadsarkitekt genomföra workshops om vision och mål, skriva tävlingsprogram och stötta i pågående planering och genomförande. 

Vinnande förslag Himlavalvet av arkitekter Atelier Entropic SL i samarbete med ingenjörer Degree of Freedom.