More selected projects

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image

Kongresscenter, kv Häradshövdingen, Lund

Samordning av aktörerna, Skanska och Lunds kommun, i tidigt idéskede och för att förbereda, samordna och driva ett parallellt arkitektuppdrag som underlag för politiska beslut och kommande detaljplan, samt genomförande. 

Medverkande arkitektkontor: 
Liljewall + VLA 
Krook & Tjäder 
C.F. Möller