More selected projects

Södra Nyhamnen, Malmö
Projektledarstöd till markägare och utvecklare Jernhusen i detaljplan för kontor, bostäder och publika miljöer vid Malmö Centralstation. 
Illustrationer: Kanozi samt Mandaworks