More selected projects

Ideontorget
Fastighetsutvecklare. Förtätning intill en planerad spårvägsstation på universitetets norra campus i Lund. Kontor som skapar tydliga entréer in till området och ger karaktär till denna del av campus. 
Arkitekt Kjellander & Sjöberg