More selected projects

Utvecklingsplan, LTH Lund Tekniska högskola
Långsiktig vision för förtätning och förädling av området vid LTH. Bebyggelse planeras på ytor som idag används för markparkering. Den vackra parken bevaras och görs mer tillgänglig. 
Chef fastighetsutveckling, Akademiska Hus

Property development plan, Lund Technical university
Vision for how to develop and densify the campus area. Housing and offices will be built on what is today areas for parking. The beautiful park in the center of the area is preserved. 
Head of Property development, Akademiska Hus 

Illustrationer Tham & Videgård arkitekter