More selected projects

Illustration; Lunds kommun

Universitetsplatån, Lund university
Fastighetsutveckling och skissarbete på byggrätter för en central höjd inom Campus Lund. Platsen binder samman olika fakulteter inom universitetet och blir en viktig nod på campus. Bostäder, verksamheter och kunskapsmiljöer samsas i en tät urban bebyggelse. 
Chef fastighetsutveckling, Akademiska Hus


Property development and early concept work for a central location within Campus Lund. The site connects different faculties within the university and is an important node for the campus. Housing, offices and higher education will be built in a mix use dense development. 
Head of property development, Akademiska Hus 

Illustrations; Arkitema architects