More selected projects

Norra Sorgenfri
Ansvarig under fem års tid för utvecklingen av det tidigare industriområdet i Malmö, till en attraktiv stadsdel för boende, service och verksamheter. Samtidigt hade vi höga ambitioner att bevara befintliga kvaliteter i den industriella miljön och att utveckla området tillsammans med de verksamheter, konstnärer med flera som redan var etablerade i Norra Sorgenfri.
Projektet drevs med en organisation av medarbetare från olika förvaltningar och med fokus på vision + genomförande parallellt. Mycket tid las på dialog och på att hitta unika och kreativa lösningar för varje av de nästan 30 fastigheterna. Det skapades över tid en förväntan på att området skulle kunna bli något utöver det vanliga.