Lund Centralstation
Processledare för ett parallellt arkitektuppdrag, på uppdrag av Lunds kommun och Jernhusen, som resulterade i ett förslag för en ny centralstation i Lund. Förslag är ritat av ett team  bestående av arkitektkontoren Elding Oscarson och CF Möller.