More selected projects

Lund Centralstation
Processledare för ett parallellt arkitektuppdrag, på uppdrag av Lunds kommun och Jernhusen, som resulterade i ett förslag för en ny centralstation i Lund. Arkitekter bakom förslaget är ett team bestående av arkitektkontoren Elding Oscarson och C.F. Möller.