More selected projects

EC IV
Fastighetsutveckling för Akademiska Hus. Till- och ombyggnad av EC Ekonomicentrum Lunds universitet. Nära dialog med Lunds universitet. Arkitekt Dorte Mandrup.