More selected projects

Eco Community
White Peak Real Estate Investment är baserat i Kina och utvecklar bostadsområden i Shandongprovinsen. Projektledare och urban design. Konceptet är framtaget i samarbete mellan sandellsandberg och ÅF. 
Förslaget är ett typkvarter med variation i bostadstypologier. Dessa typkvarter kombineras över ett större område och ger variationsmöjlighet för gatumiljöer, grönområden, privata och gemensamma miljöer. Kvarteren är designade med ekosystem för el, vatten och avfall.