More selected projects

Varvshallarna
2016–2017

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image

Området är en del av Varvsstaden i Malmö, ett tidigare industriområde i Västra hamnen som är tänkt att utvecklas genom att ta tillvara på industrikaraktär och befintliga kvaliteter. 
Urban design/volymstudie som underlag till detaljplan, samt ett gestaltningsprogram för genomförande. 

Läs mer om Varvsstaden