More selected projects

Hybrid Arkitektur
2011–2013

Forskningsprojekt i samarbete med fem forskare från SLU Alnarp Landskapsarkitektur och Malmö universitet. Gemensam Formas forskningsansökan gav finansiering för fyra års doktorand- och forskningsarbete. Övergripande tema var lokaliseringens betydelse för urbana miljöer och mötesplatser. Denna del av forskningsprojektet undersöker hybrid arkitektur och hybriditet som förhållningssätt i stadsutveckling. Fallstudie i Melbourne, Federation Square. Samarbete och dialog med bland andra TU Delft, Melbourne University och a+t publishers, Spanien.