More selected projects

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image

Arkitekturdagarna 
Utveckling av koncept + värdskap för två heldagar årligen i Malmö med föreläsningar, debatt och diskussion om arkitektur. Arkitekturdagarna genomförs inom ramen för samarbetet Sveriges Arkitekter på Form/Design Center. Övergripande återkommande tema är framtidens arkitektur och framtidens arkitektroll, och ambitionen är att dagarna ska vara diskuterande och framtidsinriktade. Genom samarbete med lokala aktörer och sponsorer är Arkitekturdagarna kostnadsfria för besökare inom arkitektur- och samhällsbyggnadsbranschen samt intresserad allmänhet. 

Gunilla Kronvall är initiativtagare till evenemanget och fungerade som arrangör och moderator under de första fyra åren 2018-2021. 

Läs mer om Arkitekturdagarna ARKDGR här