More selected projects

Workshop visionsbilder
Processledning för ett samarbete mellan Malmö Stad och Lunds universitet Arkitektskolan. Studenter från Lunds universitet engagerades  under en veckas tid nära medarbetare på Malmö stadsbyggnadskontor för att lära om städers utveckling samt illustrera stadens framtidstankar.