More selected projects

Stadsliv
Konceptutvecklare. Ett koncept där varje projekt inom ett utvecklingsområde bidrar till den sociala hållbarheten. Varje projekt väljer lösning, som till exempel väderskydd, konst och utsmyckning i fasad, en bänk att sitta på, en pocketpark eller annat för att ge människor som passerar i vardagen någon extra kvalitet.