More selected projects

Sportcity
Västra hamnen, Malmö. Hybrid med bostäder, idrottshall, hotell, handel och kafé. Idéprojekt i samarbete mellan sandellsandberg och Malmö stadsbyggnadskontor.

Hybrid with housing, sport center, hotel, retail and café. Idea project and collaboration between sandellsandberg and City of Malmö. 

22