More selected projects

Elinelunds gård 3 
2019


Processtöd till Malmö stad (Fastighets- och gatukontoret) i samarbete med Malmö stadsbyggnadskontor, i planering och genomförande av ett parallellt skissuppdrag. Området är tredje etappen i Elinelunds gårds utveckling i Malmö och ger plats för cirka 1500 bostäder. 

Uppgiften handlade om att pröva exploatering och täthet, urbana typologier, koncept för landskap, trafik och andra flöden, i en miljö som präglas av närhet till Kalkbrottet och stora infrastrukturleder. 

Tre team bjöds in att delta i arbetet efter en urvalsprocess; AFRY, Open Studio + Plot Studio samt Brunnberg & Forshed + LAND. Dialog fördes med varje team under skisskedet, och detta samarbete gav goda resultat. 

Processen gav enighet och god samvkerkan mellan exploatering och planering och ett tydligt underlag för kommande detaljplan och genomförande. 

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image