Elinelunds gård 3 
2019


Processtöd till Malmö stad (Fastighets och Gatukontoret) i samarbete med Malmö stadsbyggnadskontor, i planering och genomförande av ett parallellt skissuppdrag. Området är tredje etappen i Elinelunds gårds utveckling i Malmö och ger plats för cirka 1500 bostäder. 

Uppgiften handlade om att pröva exploatering och täthet, urbana typologier, koncept för landskap, trafik och andra flöden, i en miljö som präglas av närhet till Kalkbrottet och stora infrastrukturleder. 

Tre team bjöds in att delta i arbetet efter en urvalsprocess; AFRY, Open Studio + Plot Studio samt Brunnberg & Forshed + LAND. 

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image