More selected projects

Mellan Människor & Rum 
Curator för utställning om mötesplatser, boende och trygghet. Form/Design Center, Malmö. En större satsning från Malmö stadsbyggnadskontor med en interaktiv och berättande utställning om människan i staden, mötesplatser, boende och trygghet. På stora flygbilder över staden fick besökare bland annat markera sin favoritplats, rita in sina rörelsemönster och sin bostad. Parallellt med utställningen skapades installationer på tio platser runtom i Malmö, med sittplatser på platser som skulle kunna användas bättre. 

Under utställningstiden placerade vi ut solstolar med utställningens logga och adress till Form/Design Center på tio platser runt Malmö

 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image