More selected projects

Norra Bunkeflostrand
2018-2020


Processtöd till Magnolia Bostad och Malmö stad för genomförande av ett parallellt skissuppdrag. Därefter fortsatt stöd i detaljplanearbetet.

Tre arkitektkontor bjöds in att föreslå varsin stadsbyggnadsidé för det framtida Norra Bunkeflostrand; White, STADSTUDIO och Tredje Natur. 

Arkitekterna fick i uppgift att hantera bostadsutveckling med hänsyn till platsens naturvärden, hållbarhet, genomförbarhet och behov av service och mötesplatser för ett större närområde. 

 

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image