More selected projects

Sveriges arkitekter på Form/Design Center
2017–

Byggde upp en testpilot som därefter blev permanentad verksamhet. Sveriges Arkitekter på Form/Design Center lyfter arkitektur och samhällsbyggnad genom nätverk, utställningar och evenemang. Målet är att stärka den regionala noden på Form/Design Center och att stärka branschen, debatten och ämnet arkitektur samt skapa samarbeten med beställare, och andra parter inom samhällsbyggnadsbranschen. 

Arkitekturdagarna fyller årligen Form/Design Center med arkitektur, föreläsningar och diskussion. Dagarna genomförs i samarbete med olika organisationer och aktörer i Sverige och internationellt. Läs mer här 

Utställningen DESIRE - Arkitektur för vår framtida livsmiljö. Läs mer här 

Utställningen Define/Refine - Southern Sweden Critical Regionalism in a Globalised World. Läs mer här