More selected projects

Sveriges arkitekter på Form/Design Center
2017–2021

Byggde en plattform i Malmö för attlyfta arkitektur och samhällsbyggnad i södra Sverige genom  bland annat chefsnätverk, utställningar och större evenemang. Satsningen stärkte den regionala noden för Gestaltad livsmiljö (den nationella politiken för arkitektur och design), stärkte branschen i regionen samt samtalet om ämnet arkitektur inom samhällsbyggnadssektorrn och med allmänheten. 

Arkitekturdagarna initierades och utvecklades av mig och som en del av denna satsning. De årliga dagarna är kostnadsfria för besökare och har som övergripande återkommande Framtidens arkitektur och framtidens arkitektroll. En bredd lyfts fram genom föreläsare och samtal om stadsbyggnad, inredning, landskap och husarkitektur samt politik och aktuella samhällsfrågor. Dagarna genomförs i samarbete med olika organisationer och aktörer i Sverige och internationellt. Läs mer här. 

Utställningen DESIRE - Arkitektur för vår framtida livsmiljö. Läs mer här 
Utställningen Define/Refine - Southern Sweden Critical Regionalism in a Globalised World. Läs mer här 
Utställningen Arkitektur enligt... Läs mer här 
 

 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image